Ana sayfa SEKTÖR İlacınızı bilinçli kullanın, sağlığınızdan olmayın

İlacınızı bilinçli kullanın, sağlığınızdan olmayın

4480
942
PAYLAŞ

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, halk sağlığı ve ülke ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmak amacıyla başlattığı ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Kampanyasının ikinci araştırma sonuçlarını açıkladı. İlk araştırma sonuçlarını 2013 yılı sonunda kamuoyu ile paylaşan Abdi İbrahim, 2017 başında sonuçlanan, bağımsız araştırma şirketi FutureBright ile yaptığı ikinci araştırmasını da tüm Türkiye çapında 8 bin örneklem sayısı ve aynı metodoloji ile gerçekleştirdi.

 

Araştırmada evde ilaç saklama, son kullanma tarihinin kontrol edilmesi, danışmadan ilaç kullanımı, bir önceki tedaviden kalan ilaçların kullanımı, başkasına ilaç önerme, belirtilen zamanda kullanım, belirtilen dozda kullanım ve artan ilaçlara yönelik davranışlar olmak üzere 8 başlıkta çarpıcı sonuçlara dikkat çekiliyor. Araştırma sonuçları kapsamında İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği ile bir araya gelen Abdi İbrahim, halka yönelik çeşitli aktivitelerle Ankara’da bir yıl boyunca sürecek olan ilk pilot projeyi hayata geçirecek. Dernek tarafından gerçekleştirilecek projelerin sembolü ise ilacın düşünülerek bilinçli bir şekilde alınması gerektiğini anımsatan düşünce balonu içerisindeki bir “beyin” olarak tasarlandı.

 

Abdi İbrahim, 100 kuruluş yıl dönümü olan 2012 yılında başlattığı ve o zamandan bu yana devam eden Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası’nın ikinci araştırma sonuçlarını açıkladı.

 

Akılcı İlaç Kullanımı projesinin 5. yılında tüm çalışanları projeye dahil ederek, Türk ilaç sektörünün bu konudaki en geniş kapsamlı araştırmasının altına bir kez daha imza atan Abdi İbrahim, ülkenin akılcı ilaç kullanımı bilinç haritasını ikinci kez gözler önüne serdi.

 

Abdi İbrahim’in İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği ile birlikte yürüttüğü, “İlacınızı Bilinçli Kullanın, Sağlığınızdan Olmayın” sloganı ile başlayan kampanya ile bu konuda çeşitli aktiviteler ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık yaratılması ve doğru ilaç kullanımı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

 

Abdi İbrahim Bilinçli İlaç Kullanımı için Bir Büyük Adım Daha Atarak Farkındalık Çalışmalarına Yenilerini Ekliyor

Bilinçsiz ilaç kullanımının, toplum sağlığını tehdit ettiğini ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir kayıp yarattığını belirten Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, “100 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güç ve Türk ilaç sektörünün lideri olmanın verdiği sorumluluk ile Akılcı İlaç Kampanyasını, Sağlık Bakanlığımızın başlattığı çalışmalara destek vermek üzere 2012 yılında hayata geçirdik. Kampanyamız kapsamında televizyon reklamlarımız, ilanlarımız, eczane broşürlerimiz ve sosyal medya içeriklerimizle farkındalığı artırıcı çalışmalar ortaya koyduk. Hayatı ve geleceği iyileştirme yolunda önemli adımlar atan Abdi İbrahim olarak toplumun sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlamak öncelikli görevimiz. Akılcı İlaç Kampanyası da bu sosyal sorumluluk anlayışımızın bir uzantısıdır” dedi.

 

Son yıllarda Türk halkının sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı ve bu hizmetlerden duyduğu memnuniyetin önemli ölçüde yükseldiğine dikkat çeken Taşpolatoğlu, Abdi İbrahim’in bilinçli ilaç kullanımı konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi asli sorumluluğu olarak gördüğünü belirtti; hekim, eczacı ve hastanın yanı sıra sektöre de bu konuda büyük görev düştüğünü söyledi.

 

“Ülkemizde bilinçli ilaç kullanımı konusunda henüz istediğimiz seviyede değiliz. Akılcı İlaç Kullanımına yönelik araştırmamız, ilaçların bilinçsiz kullanıldığını, doktor tarafından reçetelenmeden ve eczacı tarafından önerilmeden kendimize iyi geldiği için eşimize dostumuza rahatlıkla önerdiğimizi ortaya koymuştu. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan duyumlar ve öneriler doğrultusunda ilaç kullanılması ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmıştı. Ayrıca, ilaç kullanımının yarıda kesilmesi ve ilaç tedavisinin doktor yönlendirmesi olmadan bırakılması da tedaviyi aksatıcı davranışlar arasındaydı. Aynı zamanda ilaçları yanlış koşullarda sakladığımızı da görmüştük. İkinci araştırmamızın sonuçlarına baktığımızda bu alanlarda maalesef yeterli gelişimi gösteremediğimizi ve daha fazla üzerine eğilmemiz gereken önemli konular olduğunu görüyoruz” dedi.

 

Toplumsal alışkanlıkları ve davranış kalıplarını değiştirmenin çok fazla zaman ve çaba gerektirdiğini söyleyen Taşpolatoğlu, bu noktada Abdi İbrahim olarak, Akılcı İlaç Derneği ile el ele verdiklerini ve kamuoyuna yönelik Ankara’da bir yıl boyunca ilk pilot projeyi devam ettireceklerini açıkladı. “Gerek toplum sağlığı, gerekse ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan bu konuyu sahiplenmeyi, sektör liderliğinin verdiği sorumluluğun onur verici bir görevi olarak kabul ediyoruz. Akılcı ilaç kullanımı konusunda çalışmalarıyla ülkemizin en önde gelen kuruluşu İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği ile birlikte bu projeye imza atacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Derneğin yaptığı çalışmaları biliyoruz, bu konuda ne kadar çaba harcandığının farkındayız ve bizzat tanığıyız. Dernek tarafında gerçekten büyük bir özveri ile kamu ve diğer paydaşlar bazında çalışmalar yürütülüyor. Sempozyumlar ve çalıştaylar düzenleniyor, hekim ve eczacılarla temas kuruluyor. Birlikte başlayacağımız projede ise bu kez daha çok halka yönelik etkinlikler gerçekleştirerek akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

 

16 Kasım Akılcı İlaç Farkındalık Günü Olacak

 

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ise toplantıda yaptığı konuşmada, Akılcı İlaç Derneği’nin Türkiye’de ilaçların bireysel ve toplumsal düzeyde akılcı, sorumlu, uyumlu ve güvenli kullanım bilincini kazandırmayı hedeflediğini, bu konuda kamu ve özel sektörle işbirliği halinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Abdi İbrahim’e doğru ilaç kullanımında toplumsal bilinçlendirmeye yaptığı katkılar ve işbirliği için teşekkür eden Balık, “16 Kasım’ı Akılcı İlaç Farkındalık Günü olarak ilan etmek üzere çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki yıl itibariyle 16 Kasımlarda özel etkinlikler düzenleyerek toplumun tüm kesimlerini bu çabamızı desteklemeye davet edeceğiz” dedi.

 

Tüm dünyada yanlış, gereksiz ve etkisiz ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunu belirten Balık: “Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması,  ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle temel ilaçlara bile ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

 

1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü toplantısıyla başlayan Akılcı İlaç Kullanımının, kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlandığını ifade eden Balık “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde tüm ilaçların yaklaşık %50′si uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, satılmakta veya uygulanmaktadır. Tüm hastaların yarısından fazlası da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır” dedi.

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. İsmail Balık, akılcı olmayan ilaç kullanımının hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğunun altını çizdi.

 

Akılcı İlaç Kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı,  hemşire, diğer sağlık personeli, hasta / hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer (medya, akademi vb.) grupların sorumluluk sahibi taraflar olduğunu söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık, Akılcı İlaç Kullanımı projesinin toplum sağlığının iyileştirilmesi ve Türk ekonomisine olacak katkısı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

 

Abdi İbrahim’in katkıları ile hazırlanan Akılcı İlaç Kullanımının sembolünü basına tanıtan Prof. Dr. İsmail Balık, sembol ve derneğin proje kapsamındaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Sağlığımız için doğru ilacı seçerken aklımızı kullanmalı, etrafımızdakilerin önerilerini değil, doktorumuzun veya eczacımızın bize uygun gördüğü tedaviyi dikkate almamız gerektiği ana fikriyle ikonumuzu yarattık. Sembolde kullandığımız beyaz yuvarlak zemin bir hapı temsil ederken, üzerinde hapın çizgisini oluşturan kısımda yer alan beyin aklımızı kullanmayı ifade ediyor. İlacı düşünmeden değil, düşünerek, bilinçli bir şekilde kullanmayı anımsatması için beyin çiziminin yanında düşünce balonunu çağrıştıran iki ufak yuvarlak yer alıyor.”

 

Aralık ayından itibaren Ankara’da pilot proje uygulamasına başlayacaklarını anlatan Prof. Dr. İsmail Balık, “Kampanyanın 2018 yılı boyunca da devam edecek bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Ankara’yı pilot il olarak belirledik. Şehir meydanlarında, açık hava reklam alanlarında, toplu taşıma araçlarında, AVM’lerde, üniversitelerde, halk sağlığı merkezlerinde ve okullarda etkinlikler yapılmasını planlandık. Ayrıca sosyal medya üzerinden daha geniş kitlelere ulaşmak üzere paylaşımlarımız olacak. Akılda kalıcılığı artırmak üzere reklam çalışmalarına da ağırlık vermeyi planlıyoruz” dedi.

 

Akılcı İlaç Kullanımı Araştırması

 

FutureBright tarafından yapılan araştırma yüz yüze anket tekniği ile 18 yaşın üzerinde 8 bin kişi ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 45’i kadın, yüzde 55’i erkeklerden oluştu. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre seçilen 12 bölge olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirildi.

 

Türk ilaç sektörünün istihdam lideri Abdi İbrahim’in çalışanları, Türkiye’nin tüm bölgelerini kapsayan araştırmayla yaklaşık bir ay süresince 8 bin kişiye ulaştı. Ankette katılımcıların demografik özelikleri yanında ilaç kullanımı ve saklama alışkanlıkları gibi alt başlıklar da irdelendi. Yapılan anket ile elde edilen veriler, FutureBright tarafından rapor haline getirildi.

 

Araştırma sonuçları

 

İlaç önerme alışkanlığı

Araştırmaya katılan her iki kişiden biri başkasına ilaç öneriyor. Önerilen ilaçların başında yüzde 72 ile ağrı kesiciler gelirken bunu yüzde 43 ile soğuk algınlığı / grip ilaçları, yüzde 29 ile vitaminler izliyor.

 

Belirtilen dozda ve zamanda kullanım

Popülasyonun yüzde 68’i ilaçlarını çoğu zaman belirtilen zamanda kullanmadıklarını söylerken, yüzde 69’u belirtilen doza uyuyor. Doktorun verdiği ilaç dozu önemsenmekle birlikte, ilaç doktorun belirttiği zaman dilimi dışında alınıyor ve hasta iyileştiğini düşündüğünde ilaç almayı kesiyor.

 

Danışmadan ilaç kullanımı

“Doktora danışmadan ilaç kullandınız mı?” sorusu yöneltildiğinde ankete katılanların yüzde 60’ı evet yanıtı verdi. Bu sonuç danışmadan ilaç kullanımında daha önceki tedaviden kalma ilaçların büyük ölçüde kullanıldığını ortaya koyuyor.

 

Bir önceki tedaviden kalan ilaç

Popülasyonun yüzde 80’i önceki tedavisinden kalan ilaçları kullandığını belirtiyor. Ağrı kesici, soğuk algınlığı ve vitamin ilaçları -ilk kez bu ilaca ihtiyaç duyulduğunda dahi- doktora danışmadan kullanılan ilaçlar olarak dikkat çekiyor.

 

İlaçların son kullanma tarihleri

“Ecza dolaplarındaki ilaçların son kullanma tarihlerine” ilişkin soruya katılımcıların yüzde 60’ı “kullanmadan önce hemen bakarım” yanıtını verdi. “Son kullanma tarihlerini kontrol etmiyorum / bilmiyorum” diyenlerin oranı bir önceki ankete göre yüzde 14’ten yüzde 8’e gerileyerek iyileşme gösterdi. Genel olarak ankete katılanların yüzde 60’ının ilacı kullanmadan önce son kullanma tarihini kontrol ettiği sonucu ortaya çıktı.

 

En popüler ilaç saklama yeri hâlâ buzdolabı

 

İlaç saklama koşullarına ilişkin bölümde ankete katılanlar, “evinizde ilaçları nerelerde saklıyorsunuz” sorusuna karşılık, en yüksek oran olan yüzde 46 ile buzdolabında yanıtını verdi. Bunu yüzde 39 ile çekmece, yüzde 34 ile ecza dolabı, yüzde 13 ile mutfak masası / rafı izledi. Sıralamada son sıraları küçük yüzdelerle komodin, sehpa, elbise ve banyo dolabı aldı. İlk araştırma raporuna göre ilaç çekmecesi ve ecza dolabında saklamada artış gözlenmesine karşın buzdolabı hala ilacın en çok saklandığı yer.

 

Artan ilaçlar

Ankete katılanlara, “Tedaviniz sonrasında arta kalan ilaçları ne yapıyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya, katılımcıların yüzde 48’i “Ecza dolabında / ilaç çekmecesinde saklıyorum” yanıtını verdi. Yüzde 34 ile “Bozulmasın diye buzdolabında saklıyorum” yanıtını verenleri, yüzde 19 ile “Çöpe atıyorum” diyenler izledi. “Aile sağlık merkezine / Sağlık kurumuna veriyorum” diyenler yüzde 13 ile pastada yer alırken, bunu “Aldığım ilaçların hepsini kullanıyorum / Artan olmuyor”, “Mutfak / elbise dolabında saklıyorum, “ilaç toplayan organizasyonlara veriyorum”, “Bir tanıdığıma / yakınıma veriyorum” yanıtları izledi. Genel olarak tekrar lazım olur düşüncesi hakim olduğundan saklama davranışı ilk sırada geliyor.

 

Diğer sonuçlar

Araştırmada, her iki kişiden biri muayene olurken doktora kullandığı ilaçlar hakkında kendiliğinden bilgi verdiğini söyledi. Yüzde 38’lik oran “doktor sorarsa hepsini söylüyorum” derken, “Kullandığım ilaçları genellikle söylemiyorum / unutuyorum” diyenlerin sayısı yüzde 5’te kaldı.

 

Doktorların, reçetedeki ilaçların kullanma talimatına ilişkin bilgi vermesi konusunda katılımcıların yüzde 66’sı “Hepsini anlamasam da anlamam gerektiği kadarını anlıyorum” yanıtın verirken, “Çok az kısmını anlıyorum, çoğu anlaşılmıyor” diyenler yüzde 18, “Kullanma talimatlarını hiç anlamıyorum diyenler yüzde 5, “İlaçların kullanma talimatlarını hiçbir zaman okumam” diyenler yüzde 11 oranında kaldı.

ABDİ İBRAHİM HAKKINDA

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in temelleri, iyileştirme yolculuğunu başlatan Eczacı Abdi İbrahim Bey tarafından 1912’de İstanbul’un Küçükmustafapaşa semtindeki küçük bir eczanede atılmıştır. 30’a yakın lisansörle çalışmasının yanı sıra kendi ürünlerini de geliştiren Abdi İbrahim, 180’i aşkın markası ve 350’den fazla ürünüyle, sektörün en geniş ürün portföyüne sahiptir.

Güçlü vizyonu, dinamik yapısı ve çağdaş görünümü ile Abdi İbrahim 2003 yılından bu yana Türk ilaç sektöründeki liderliğini sürdürmektedir. Bugün Türkiye dışında 8 ülkede kendi organizasyonel yapılanması ile faaliyet gösteren Abdi İbrahim, Avrupa Birliği ülkelerinden Kanada’ya, Kuzey Afrika’dan Asya’ya olmak üzere 50 ülkeye ihracat gerçekleştirmekte, 3.700 nitelikli çalışanıyla Türk ilaç sektöründe en yüksek istihdamı yaratmaktadır. Şirket, sektörün en geniş pazarlama ve satış kadrosuyla da öne çıkmaktadır. Abdi İbrahim Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin akredite edilen ilk ilaç Ar-Ge Merkezi’dir. Merkez’deki teknolojik ekipman ve mimari yapı, geleceği iyileştirme yönünde Abdi İbrahim tarafından yürütülen Ar-Ge süreçlerine verilen önemi göstermektedir. Türkiye, Kazakistan ve Cezayir’deki üretim tesislerinin yanında, 2017’de tamamlanacak olan biyoteknolojik ilaç üretim merkezi AbdiBio ile beraber 4 üretim tesisine sahip olan şirket, stratejik işbirlikleriyle uluslararası alanda güçlü bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlemektedir.

 1. yılında “Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası’nı hayata geçiren Abdi İbrahim, kampanya ile toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda, toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı ve uzun vadede davranış değişikliği yaratabilmeyi amaçlamaktadır.

 

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak önemli bir adım atan Abdi İbrahim; insan hakları, çevre ve sosyal sorumluluk alanlarında ulaştığı üstün standartları paylaşma fırsatı yakalamıştır. Bunun yanında Abdi İbrahim, sürdürülebilirlik çalışmalarında faaliyetlerini Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) A seviyesine odaklayarak üçüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlamıştır.

İLAÇ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VE AKILCI İLAÇ DERNEĞİ HAKKINDA

10 Mayıs 2012 yılında, Ankara’da kurulan İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği, akılcı ilaç kullanımını yaymak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Merkezi Ankara Çankaya’da bulunan ve henüz şubesi bulunmayan dernek, tüzüğünde de belirtilen aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve yine aşağıda belirtilen etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Temel Amaçlar:

 • Türkiye’de ilaçların bireysel ve toplumsal düzeyde; akılcı, sorumlu, uyumlu ve güvenli kullanım bilincini paydaşlara kazandırmak.
 • Ülke çapında ilaç kullanım profili ile bu durumun nedenleri ve sonuçları konusunda kanıta dayalı politikaların hazırlanması ve stratejilerin uygulanması.
 • Tanı ve koruma amacıyla kullanılan ilaçlar ile yatarak ve ayaktan tedavideki ilaç kullanım süreçlerinde etkili olan tüm sağlık profesyonellerinin bilinçli ilaç kullanımına yönelik farkındalık düzeyini yükseltmek.
 • Toplumun ilaca ve ilaç kullanım kültürüne dönük; değer, kabullenme, tutum ve davranışlarının akılcı çevrede biçimlenmesine katkıda bulunmak.
 • Farmakoekonomik açıdan anlamlı ilaç kullanım farkındalığı yaratmak için; ilaçların maliyet-etkin ve maliyet-yararlı biçimde kullanım bilincini yükseltmek.
 • Yanlış, eksik, gereksiz ve farmakoekonomik açıdan doğru olmayan ilaçların kullanımının önüne geçmek için eğitimler, çalışmalar ve kampanyalar yapmak.

Etkinlikler:

 • 5-8 ARALIK 2013 – Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaçta Güncel Sorunlar Sempozyumu ve Sut Çalıştayı
 • 31 MAYIS 2014 – Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları-Afyon
 • 12 TEMMUZ 2014 – Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları-Kahramanmaraş
 • 13-14 EYLÜL 2014 – Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu-Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı
 • 1 KASIM 2014 – Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları-Elazığ
 • 8 KASIM 2014 – Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları-Bursa
 • 21-23 KASIM 2014 – Biyoteknolojik Ürünler ve Biyonbenzerler Sempozyumu/Kursu/Çalıştayı
 • 13 ARALIK 2014 – Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları-Düzce
 • 19 ARALIK 2014 – Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantıları-Mersin
 • 24 KASIM 2015 – İmmünomodülatör İlaçların Akılcı Kullanımı ve İlaç Güvenliğinde Akılcı Yaklaşım Sempozyumu
 • 26 MAYIS 2017 – İmmuno Onkolojiye Akılcı Yaklaşım Çalıştayı

Kitaplar:

 • Aile hekimlerine ücretsiz dağıtılan, örneklerle Akılcı İlaç Uygulamaları
 • Akılcı olmayan İlaç uygulamalarına en dramatik örnek olan Talidomit faciasını her yönüyle anlatan “dark remedy” kitabının çevirisi

İletişim Bilgisi:

Adres:               Beytepe Mahallesi 1814. Sokak No: 33 Çankaya/Ankara

Telefon:   0 (312) 219 41 78

E-Posta:   info@akilciilacderneği.com

Web sitesi:       www.akilciilacdernegi.com

 

FUTURE BRIGHT HAKKINDA

2010 yılında “araştırmada yaratıcılık” felsefesi ile kurulan FutureBright Research, kısa sürede hızla büyüyerek bugün içerisinde stratejik planlama hizmeti sunan Davranış Enstitüsü’nü, saha ve operasyon şirketi Pure Input’u bünyesinde barındırırken, bir yandan da temelleri Harvard Üniversitesi’nde atılmış dünyanın en prestijli bilinçdışı araştırma şirketi olan ZMET Institute’un Türkiye temsilcisidir. Kısa süre içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 300’ün üzerinde markaya hizmet vermiş olan FutureBrightGroup, tutumları tespit etmeye değil davranışları değiştirmeye odaklanarak fark yaratmaya devam etmektedir.

942 YORUMLAR

 1. 我們彩用國際及美國食品及藥物管理局FDA認可的CO2 激光儀 Lutronics® Spectra SPR, 具安全性, 準確度高 . 二氧化碳激光可安全地去除皮膚上的癦痣、肉粒、疣、老人斑等問題。此激光的幼細光束可準確及直接地將要去除的組織氧化,過程快捷,傷口細小及乾淨,對周圍的皮膚傷害減至最少。一般1-2次就可永久去除。

 2. 用洗面皂清潔肌膚-倩碧皮膚科專家的選擇。倩碧洗面皂可使肌膚保持清新,潔淨,舒適,無乾燥緊繃感。

 3. 在有效並溫和清理角質的同時,保持肌膚水油平衡,提升肌膚光亮度、光滑度和柔軟度。適合倩碧第一號肌膚類型。

 4. 通過水光療程抑制黑色素細胞生長的成分注射到真皮層,減少黑色素形成,淡化黑斑色素沉澱,從而達到美白祛斑的效果 療程特色 :可配搭多元化產品來量身訂做不同療​​程計算機化規格,操作方便,容易控制可調節進針深度,精準注射於目標的肌膚層 每針的注射劑量相等,達到均勻注射 一次平均5點注射,可縮短療程時間 採用31號細針頭,幾乎看不到入針點 降低疼痛、瘀血、腫脹及不適感 使用靈活度高,可複合式搭配針劑,量身訂製療程

 5. I just want to tell you that I’m all new to weblog and honestly loved you’re web site. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You certainly have fantastic posts. Thanks a lot for revealing your web page.

 6. This would be the proper weblog for wants to find out about this topic. You realize a great deal its nearly hard to argue on hand (not too When i would want…HaHa). You actually put a brand new spin with a topic thats been discussing for a long time. Wonderful stuff, just fantastic!

 7. Thank you so much for giving everyone such a remarkable chance to read articles and blog posts from here. It is usually very amazing plus full of a good time for me and my office friends to search the blog the equivalent of thrice in a week to find out the latest items you have got. And lastly, I’m so certainly astounded with your beautiful thoughts served by you. Certain 4 points in this post are basically the simplest we have all ever had.

 8. I just could not go away your website before suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide to your guests? Is going to be again continuously in order to check out new posts

 9. I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this information for my mission.

 10. It is really a great and helpful piece of information. I¡¦m glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 11. I do accept as true with all the concepts you have presented for your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are very quick for beginners. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 12. I precisely needed to appreciate you once again. I’m not certain the things I would’ve created without the ideas shared by you about my field. It absolutely was a alarming matter in my view, however , observing the professional strategy you managed the issue forced me to leap for delight. I will be happier for the assistance and in addition sincerely hope you recognize what an amazing job that you are undertaking educating people with the aid of your website. I’m certain you have never got to know any of us.

 13. I do consider all of the ideas you have offered on your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 14. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 15. I would like to express my love for your kindness giving support to those people that have the need for assistance with that study. Your very own commitment to passing the solution all over has been extraordinarily insightful and have frequently enabled somebody much like me to reach their pursuits. Your valuable hints and tips implies a great deal a person like me and additionally to my office colleagues. Thanks a ton; from all of us.

 16. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 17. You are my inhalation , I own few blogs and occasionally run out from to post .I conceive this website contains some rattling good info for everyone. “A kiss, is the physical transgression of the mental connection which has already taken place.” by Tanielle Naus.

 18. Useful information. Fortunate me I discovered your site by chance, and I’m surprised why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 19. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 20. Good site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 21. Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 22. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 23. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 24. I want to point out my love for your kindness for folks who absolutely need guidance on this study. Your personal commitment to getting the message all through appears to be amazingly important and have without exception empowered employees much like me to get to their desired goals. Your amazing helpful information denotes much to me and even more to my colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.

 25. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 26. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 27. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 28. Generally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 29. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 30. Great blog here! Also your web site quite a bit up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink in your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 31. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 32. I have recently started a website, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Marriage love, honor, and negotiate.” by Joe Moore.

 33. Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 34. I just could not go away your website prior to suggesting that I really loved the usual information a person supply on your guests? Is going to be again ceaselessly to investigate cross-check new posts.

 35. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 36. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 37. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 38. Thanks , I’ve recently been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have came upon till now. But, what about the conclusion? Are you certain about the source?

 39. I¡¦ll immediately snatch your rss feed as I can not to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me know in order that I could subscribe. Thanks.

 40. Thanks , I’ve recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I have found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure concerning the supply?

 41. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 42. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 43. Hi there, I found your site via Google whilst looking for a similar matter, your site came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 44. Thank you, I have just been looking for information approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 45. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 46. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 47. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 48. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other users like its helped me. Good job.

 49. I simply could not leave your website prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide on your guests? Is going to be back often in order to inspect new posts.

 50. hello!,I like your writing so much! share we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL? I need a specialist on this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to peer you.

 51. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 52. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 53. I have to show my passion for your kindness for men and women who actually need help with the concept. Your real dedication to passing the solution all-around had been exceptionally advantageous and have constantly allowed many people much like me to achieve their ambitions. This interesting recommendations means a great deal a person like me and especially to my mates. Many thanks; from everyone of us.

 54. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 55. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 56. I keep listening to the reports lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 57. I am so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 58. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 59. I am commenting to make you understand what a wonderful experience my friend’s child went through using your webblog. She even learned some details, most notably what it is like to possess an awesome helping style to make a number of people smoothly learn about chosen multifaceted subject areas. You really did more than visitors’ desires. Thank you for supplying those essential, trusted, edifying and as well as fun guidance on the topic to Jane.

 60. A person necessarily lend a hand to make critically articles I would state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent job!

 61. Very interesting information!Perfect just what I was searching for! “…obstacles do not exist to be surrendered to, but only to be broken.” by Adolf Hitler.

 62. I am only writing to make you know what a excellent encounter our daughter developed studying yuor web blog. She picked up many pieces, including what it is like to have a great teaching style to let folks smoothly grasp specified complicated topics. You truly did more than people’s expectations. Thanks for imparting these productive, safe, educational and also unique tips on your topic to Gloria.

 63. you are in reality a good webmaster. The website loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent job in this topic!

 64. What i do not understood is actually how you are not actually a lot more smartly-favored than you may be right now. You are very intelligent. You realize therefore significantly on the subject of this topic, made me personally imagine it from so many numerous angles. Its like men and women don’t seem to be involved unless it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. All the time care for it up!

 65. I together with my pals were actually viewing the good tricks from your web site then quickly I had a horrible feeling I never thanked the site owner for those secrets. All of the young men are actually certainly passionate to read through them and have really been having fun with these things. We appreciate you actually being simply thoughtful as well as for selecting such great ideas millions of individuals are really wanting to be informed on. Our own sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

 66. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 67. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really understand what you are talking about! Bookmarked. Please also discuss with my site =). We can have a link alternate arrangement among us!

 68. I have read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to create one of these wonderful informative web site.

 69. Great paintings! That is the kind of info that are meant to be shared around the web. Disgrace on Google for no longer positioning this submit higher! Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

 70. Its great as your other posts : D, regards for putting up. “A single day is enough to make us a little larger.” by Paul Klee.

 71. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all significant infos. I would like to see extra posts like this .

 72. you’re truly a excellent webmaster. The site loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a fantastic process on this subject!

 73. I would like to get across my love for your kind-heartedness for women who really need guidance on this particular idea. Your real commitment to passing the message all through ended up being incredibly advantageous and has frequently made most people just like me to realize their aims. Your new interesting tips and hints implies a great deal to me and still more to my office colleagues. Best wishes; from each one of us.

 74. I want to express my appreciation for your generosity in support of people who absolutely need help on this important content. Your personal dedication to passing the message throughout was wonderfully good and have regularly made regular people like me to arrive at their dreams. The helpful tips and hints denotes this much a person like me and a whole lot more to my office workers. Many thanks; from all of us.

 75. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 76. I precisely desired to say thanks yet again. I do not know the things I could possibly have tried in the absence of the type of pointers shared by you regarding this industry. Previously it was a real challenging difficulty in my position, nevertheless observing your specialised mode you treated that forced me to jump for gladness. Now i’m thankful for the help and in addition expect you realize what a powerful job your are undertaking educating others all through your site. I know that you have never met all of us.

 77. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 78. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 79. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 80. You can certainly see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart. “Experience is a good school, but the fees are high.” by Heinrich Heine.

 81. hi!,I really like your writing so a lot! percentage we keep in touch extra about your post on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 82. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 83. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 84. I got what you intend, thankyou for posting .Woh I am happy to find this website through google. “Spare no expense to make everything as economical as possible.” by Samuel Goldwyn.

 85. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 86. Thanks , I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I’ve came upon till now. But, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 87. Thank you for all your efforts on this blog. Gloria takes pleasure in working on investigation and it is easy to see why. My partner and i hear all of the powerful ways you deliver practical guidelines on your website and as well boost contribution from website visitors on the theme plus our child has been starting to learn a great deal. Take advantage of the rest of the new year. You are doing a glorious job.

 88. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 89. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 90. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 91. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 92. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 93. naturally like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the reality however I¡¦ll surely come again again.

 94. Good day very nice blog!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI’m satisfied to seek out a lot of helpful info right here within the put up, we want develop more strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 95. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 96. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 97. Very nice article and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

 98. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 99. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this information So i am glad to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much unquestionably will make sure to do not omit this website and give it a look regularly.

 100. Wow, fantastic weblog structure! How long have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The full glance of your web site is excellent, as smartly as the content!

 101. you’re really a good webmaster. The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a excellent job on this matter!

 102. Hello, i believe that i noticed you visited my site thus i got here to return the prefer?.I’m attempting to in finding things to enhance my site!I assume its good enough to make use of some of your ideas!!

 103. Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I¡¦d like to look extra posts like this .

 104. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 105. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to express that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much definitely will make certain to don¡¦t disregard this web site and give it a look regularly.

 106. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 107. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 108. What i don’t realize is actually how you’re not actually a lot more well-liked than you may be now. You are so intelligent. You understand thus significantly in the case of this subject, produced me for my part imagine it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be involved except it¡¦s one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. All the time maintain it up!

 109. I¡¦ve read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make such a wonderful informative web site.

 110. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 111. My wife and i were glad that John could complete his investigations from the precious recommendations he made through your site. It is now and again perplexing to just happen to be giving away steps that others might have been trying to sell. And now we keep in mind we’ve got the writer to thank because of that. Most of the illustrations you made, the simple site menu, the friendships your site give support to engender – it’s everything powerful, and it’s making our son in addition to the family imagine that this idea is interesting, which is certainly very essential. Many thanks for all!

 112. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 113. What i do not understood is in truth how you are now not really much more well-favored than you may be now. You are very intelligent. You know therefore significantly relating to this topic, produced me individually consider it from numerous varied angles. Its like men and women are not involved until it¡¦s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. Always deal with it up!

 114. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i am happy to express that I have a very good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot unquestionably will make certain to do not disregard this web site and give it a glance on a constant basis.

 115. Someone necessarily help to make critically articles I would state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to create this particular submit incredible. Excellent job!

 116. I would like to express some thanks to the writer for bailing me out of this difficulty. Because of checking through the the web and seeing proposals which were not helpful, I believed my entire life was done. Being alive without the approaches to the problems you’ve sorted out by way of your main report is a crucial case, and the ones that might have adversely damaged my entire career if I hadn’t discovered your site. Your good mastery and kindness in maneuvering the whole lot was useful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a solution like this. I can also at this time relish my future. Thank you so much for the professional and results-oriented help. I will not be reluctant to propose your web sites to anyone who needs and wants care about this area.

 117. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 118. Hello, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, might test this¡K IE still is the marketplace leader and a good portion of other folks will leave out your great writing because of this problem.

 119. hello anyone, I used to be just checkin out this internet site and I really admire the foundation of your article, and have absolutely nothing to do, so if anyone wants to have an engaging convo about this, make sure you get in touch with me on myspace, my name is kim smith

 120. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 121. Somebody necessarily assist to make critically articles I might state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular put up incredible. Great job!

 122. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 123. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 124. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 125. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great web site.

 126. Nice weblog right here! Additionally your web site rather a lot up fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate link on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 127. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 128. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 129. Hi there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 130. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist different users like its helped me. Good job.

 131. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 132. Hi there, I found your website by the use of Google even as looking for a comparable matter, your web site came up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 133. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 134. hi!,I really like your writing so a lot! share we keep in touch extra approximately your post on AOL? I need an expert in this house to solve my problem. Maybe that is you! Having a look forward to see you.

 135. Thanks for another informative web site. The place else may I get that type of info written in such a perfect approach? I’ve a project that I’m simply now operating on, and I’ve been at the look out for such information.

 136. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 137. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks!

 138. Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily memorable opportunity to read critical reviews from this blog. It really is so terrific and packed with amusement for me and my office acquaintances to visit your website at the very least thrice a week to learn the latest issues you have got. And of course, I am just at all times pleased concerning the unbelievable hints you give. Selected 3 tips in this post are really the most efficient we’ve ever had.

 139. I think this is one of the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 140. Wow, superb blog layout! How lengthy have you been running a blog for? you make blogging look easy. The total look of your site is great, as smartly as the content!

 141. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i¡¦m satisfied to express that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t forget this web site and provides it a look regularly.

 142. Hello there, You have done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.

 143. I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 144. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 145. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 146. Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite great article.

 147. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 148. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web site.

 149. hello!,I love your writing so a lot! proportion we communicate more about your post on AOL? I require a specialist on this house to unravel my problem. May be that’s you! Having a look ahead to look you.

 150. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 151. Thank you so much for providing individuals with an extremely superb possiblity to read in detail from here. It is often very pleasurable and jam-packed with fun for me personally and my office acquaintances to search your web site at minimum thrice per week to learn the fresh tips you have got. And indeed, I am usually satisfied for the outstanding tips you serve. Some 3 points in this article are in truth the most impressive we’ve ever had.

 152. I¡¦ve read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you put to make this sort of great informative site.

 153. wonderful put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 154. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 155. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 156. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks!

 157. whoah this blog is fantastic i really like reading your articles. Keep up the good paintings! You realize, lots of individuals are looking round for this info, you could aid them greatly.

 158. Thanks , I have just been searching for information about this topic for a long time and yours is the best I’ve discovered so far. However, what about the bottom line? Are you positive about the supply?

 159. Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great site.

 160. whoah this weblog is magnificent i love reading your posts. Stay up the good work! You understand, many individuals are hunting around for this info, you can help them greatly.

 161. Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist different users like its aided me. Great job.

 162. Thanks for every other informative web site. Where else may just I get that kind of info written in such a perfect method? I’ve a mission that I’m just now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 163. I was just searching for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 164. I was just searching for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 165. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 166. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 167. It¡¦s actually a nice and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 168. You really make it seem really easy together with your presentation but I in finding this topic to be really something which I feel I’d by no means understand. It seems too complex and very broad for me. I’m having a look ahead in your subsequent publish, I¡¦ll try to get the grasp of it!

 169. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 170. Hiya very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI’m satisfied to find so many useful info right here in the publish, we’d like develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 171. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 172. Thanks for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great website.

 173. Usually I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 174. I am just commenting to let you be aware of what a awesome encounter my cousin’s girl developed viewing your web site. She came to understand numerous pieces, including what it is like to possess a marvelous teaching spirit to make the mediocre ones very easily know just exactly some multifaceted issues. You really exceeded her expected results. I appreciate you for producing those informative, trusted, explanatory and unique tips on that topic to Tanya.

 175. Thanks , I have just been looking for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered till now. However, what about the bottom line? Are you certain concerning the source?

 176. I¡¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this info So i am glad to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot surely will make sure to don¡¦t overlook this site and provides it a glance on a continuing basis.

 177. I think this is among the most significant information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 178. Wow, superb weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The total look of your site is fantastic, let alone the content!

 179. You could definitely see your skills in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 180. naturally like your website but you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality nevertheless I will surely come back again.

 181. I truly wanted to make a simple comment in order to express gratitude to you for all of the pleasant techniques you are posting at this website. My rather long internet research has at the end of the day been honored with wonderful tips to go over with my visitors. I would tell you that many of us readers are rather endowed to dwell in a magnificent place with very many awesome individuals with beneficial concepts. I feel pretty happy to have discovered your entire weblog and look forward to plenty of more entertaining times reading here. Thanks once again for all the details.

 182. I want to show some thanks to this writer for rescuing me from this type of instance. As a result of researching throughout the internet and finding recommendations which were not helpful, I figured my life was over. Being alive without the strategies to the problems you have fixed by means of your entire article is a crucial case, and the ones that could have badly damaged my career if I hadn’t come across your blog. The mastery and kindness in handling almost everything was priceless. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a step like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks for your time so much for this high quality and results-oriented help. I will not be reluctant to refer the blog to any person who should receive assistance about this topic.

 183. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 184. You really make it seem really easy along with your presentation but I find this matter to be actually one thing that I believe I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m having a look forward to your subsequent submit, I will attempt to get the hold of it!

 185. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 186. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 187. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 188. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too excellent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 189. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 190. I will immediately seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me understand in order that I could subscribe. Thanks.

 191. wonderful issues altogether, you just won a emblem new reader. What could you suggest in regards to your publish that you made some days in the past? Any certain?

 192. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 193. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 194. I definitely wanted to send a quick comment to thank you for some of the lovely guides you are giving out here. My extended internet look up has now been honored with good quality facts and strategies to write about with my good friends. I ‘d admit that many of us visitors are really endowed to live in a really good network with so many lovely people with valuable concepts. I feel extremely privileged to have used your weblog and look forward to plenty of more awesome moments reading here. Thanks once more for everything.

 195. I want to show my appreciation to you for bailing me out of such a scenario. After researching throughout the search engines and meeting methods which are not powerful, I assumed my entire life was well over. Existing devoid of the answers to the issues you have sorted out by way of your entire short article is a serious case, and the kind which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t encountered your web site. That knowledge and kindness in playing with a lot of stuff was useful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a solution like this. It’s possible to at this point look forward to my future. Thank you very much for your professional and effective guide. I will not hesitate to endorse your web page to anyone who desires counselling on this area.

 196. Wonderful website. Lots of useful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks on your effort!

 197. hi!,I like your writing so so much! share we communicate more about your post on AOL? I need a specialist in this space to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to see you.

 198. Wow, incredible weblog structure! How long have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The total look of your web site is magnificent, as well as the content material!

 199. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 200. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 201. Thank you so much for providing individuals with an extremely wonderful opportunity to discover important secrets from this web site. It’s always so ideal and as well , packed with a good time for me personally and my office acquaintances to search your blog not less than 3 times in a week to see the new items you have. And definitely, I’m usually astounded for the terrific ideas you give. Some 3 points on this page are unequivocally the very best we’ve ever had.

 202. oUFT1U Thank you a lot for sharing this with all of us you actually realize what you are speaking about! Bookmarked. Kindly also discuss with my website =). We may have a hyperlink change agreement among us!

 203. Thanks , I’ve just been looking for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have came upon so far. But, what in regards to the bottom line? Are you sure about the source?

 204. I cling on to listening to the news lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 205. What i do not understood is actually how you’re no longer actually much more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent. You understand therefore considerably relating to this subject, made me in my opinion imagine it from a lot of various angles. Its like women and men are not involved unless it¡¦s something to do with Lady gaga! Your own stuffs great. At all times handle it up!

 206. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 207. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 208. Excellent blog here! Also your web site so much up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link to your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 209. I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 210. hello!,I like your writing very so much! share we keep in touch extra approximately your article on AOL? I need a specialist in this space to unravel my problem. Maybe that is you! Looking ahead to see you.

 211. I am only commenting to make you be aware of of the notable encounter my wife’s daughter enjoyed reading your blog. She learned a wide variety of issues, with the inclusion of what it is like to have an ideal helping mindset to let a number of people without problems fully grasp specified grueling topics. You truly surpassed people’s expectations. I appreciate you for imparting these warm and friendly, safe, revealing not to mention easy tips on this topic to Kate.

 212. Whats up very cool website!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI am satisfied to search out a lot of useful info here in the publish, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 213. Wow, marvelous weblog format! How long have you been running a blog for? you made blogging look easy. The whole glance of your web site is great, as well as the content material!

 214. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 215. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 216. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 217. I together with my friends were actually examining the nice strategies located on your website and then quickly came up with a horrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those techniques. Those boys appeared to be for this reason happy to read through all of them and have in effect extremely been tapping into those things. Appreciation for simply being so thoughtful and then for having this kind of superior tips millions of individuals are really needing to understand about. Our sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

 218. You could certainly see your skills within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 219. Awsome post and right to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to hire some professional writers? Thanks 🙂

 220. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 221. I wish to show thanks to this writer for rescuing me from this particular matter. Because of searching through the the net and getting solutions which were not helpful, I thought my entire life was over. Being alive without the presence of answers to the problems you’ve resolved through your entire guide is a critical case, as well as the kind that might have in a wrong way damaged my career if I hadn’t come across the blog. Your main knowledge and kindness in touching all the pieces was valuable. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a stuff like this. I can now relish my future. Thanks very much for the expert and sensible help. I won’t hesitate to refer the sites to anyone who should receive assistance on this issue.

 222. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 223. Normally I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice article.

 224. Very well written article. It will be valuable to everyone who utilizes it, as well as me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 225. I not to mention my friends ended up digesting the nice thoughts on your web blog and then the sudden I got a terrible suspicion I never expressed respect to the web blog owner for them. Most of the ladies came as a consequence very interested to read through all of them and now have in truth been loving those things. We appreciate you genuinely so considerate and for making a decision on this sort of awesome issues most people are really eager to learn about. Our honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 226. whoah this weblog is wonderful i like reading your articles. Keep up the good paintings! You already know, many people are looking around for this information, you can help them greatly.

 227. Wow, fantastic weblog structure! How long have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The overall glance of your web site is excellent, as well as the content material!

 228. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web-site.

 229. you’re actually a excellent webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a great task in this subject!

 230. Simply wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 231. Simply wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the content is rattling fantastic. аЂа‹The way you treat yourself sets the standard for others.аЂа› by Sonya Friedman.

 232. It¡¦s in reality a great and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 233. Thank you, I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 234. Usually I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 235. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I ave joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I ave shared your website in my social networks!

 236. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon..

 237. Thanks , I have recently been looking for info approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 238. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 239. Great info and straight to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks 🙂

 240. I’а†ve learn some just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you set to make the sort of great informative website.

 241. I do believe all of the concepts you’ve introduced for your post. They’re really convincing and can definitely work. Still, the posts are too brief for newbies. May just you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 242. I simply wanted to say thanks again. I do not know what I would’ve gone through without those creative concepts shared by you regarding this situation. It had become a real daunting situation for me, nevertheless encountering your expert strategy you resolved the issue made me to cry with happiness. Now i’m happy for your advice and as well , hope that you comprehend what a powerful job you were accomplishing training many others via your blog post. I am sure you haven’t encountered all of us.

 243. I simply could not depart your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide in your guests? Is gonna be back frequently to check up on new posts

 244. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 245. fantastic put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 246. hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

 247. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 248. Great blog right here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your associate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 249. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 250. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, let alone the content!

 251. You really make it seem really easy together with your presentation however I in finding this topic to be actually something that I believe I might never understand. It kind of feels too complicated and very huge for me. I’m having a look forward in your subsequent put up, I¡¦ll try to get the hold of it!

 252. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 253. Hi there, I discovered your website by way of Google while looking for a comparable subject, your site came up, it seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 254. I truly wanted to send a quick word to appreciate you for the awesome facts you are giving at this website. My particularly long internet research has finally been rewarded with incredibly good information to share with my great friends. I would assert that we readers are unequivocally blessed to live in a magnificent place with many lovely professionals with interesting opinions. I feel very privileged to have seen your entire site and look forward to some more excellent moments reading here. Thank you once more for a lot of things.

 255. Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 256. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 257. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid different customers like its aided me. Great job.

 258. Very nice post and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 259. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 260. Hey very nice site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to search out numerous useful info here in the submit, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 261. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 262. I¡¦m no longer certain where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend a while finding out more or figuring out more. Thank you for great information I used to be in search of this information for my mission.

 263. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really know what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally seek advice from my website =). We may have a link trade contract between us!

 264. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 265. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help different users like its helped me. Great job.

 266. Your style is really unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 267. I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 268. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i¡¦m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much no doubt will make sure to don¡¦t fail to remember this site and provides it a look on a relentless basis.

 269. Nice weblog here! Additionally your website lots up fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate link for your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 270. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 271. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 272. I’ve been browsing online more than three hours these days, yet I never found any fascinating article like yours. It¡¦s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the internet might be a lot more useful than ever before.

 273. naturally like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come back again.

 274. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 275. I have been surfing online more than 3 hours as of late, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It is pretty value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet can be a lot more helpful than ever before.

 276. I have recently started a web site, the information you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 277. Hello, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, would test this¡K IE still is the marketplace leader and a huge section of folks will omit your wonderful writing due to this problem.

 278. I definitely wanted to send a small comment so as to thank you for all the fabulous tips and hints you are sharing at this website. My incredibly long internet investigation has at the end of the day been rewarded with excellent concept to write about with my contacts. I ‘d repeat that most of us website visitors actually are rather endowed to be in a fantastic community with very many special professionals with very helpful ideas. I feel very privileged to have used the website page and look forward to many more cool minutes reading here. Thank you once again for all the details.

 279. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 280. I wish to show some thanks to this writer just for bailing me out of this particular setting. After surfing around through the online world and getting notions which are not powerful, I figured my life was done. Existing without the approaches to the difficulties you have fixed by way of your main write-up is a critical case, and the ones which could have in a negative way damaged my entire career if I had not come across your web page. Your own personal understanding and kindness in controlling all the pieces was crucial. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a step like this. I can also at this moment relish my future. Thank you very much for your expert and result oriented guide. I will not think twice to endorse your blog to anyone who needs to have recommendations on this problem.

 281. I’m still learning from you, as I’m making my way to the top as well. I certainly love reading everything that is posted on your website.Keep the information coming. I enjoyed it!

 282. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 283. I am just writing to let you understand what a notable discovery my daughter enjoyed reading through the blog. She noticed plenty of pieces, including what it is like to possess a great helping mood to get many more easily fully understand several hard to do matters. You really surpassed my expectations. Many thanks for showing those helpful, healthy, informative and unique tips about this topic to Julie.

 284. magnificent points altogether, you just won a logo new reader. What may you recommend about your post that you made some days ago? Any certain?

 285. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 286. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 287. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 288. Your information is very digestible. I enjoy your style of writing. Your points are clear and reasonable and I agree with a lot of your ideas. You have a lot of interesting views. Thank you.

 289. I simply desired to thank you so much once more. I am not sure the things that I could possibly have achieved in the absence of those advice documented by you over such a industry. It previously was an absolute traumatic scenario in my circumstances, however , taking note of your specialized approach you dealt with it made me to leap for gladness. I’m grateful for the support and even wish you are aware of a great job that you’re carrying out teaching people using a site. More than likely you’ve never come across all of us.

 290. You really make it seem so easy with your presentation however I to find this topic to be actually one thing which I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I am taking a look ahead for your subsequent post, I will attempt to get the cling of it!

 291. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 292. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 293. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 294. I must show thanks to you just for bailing me out of this particular problem. Right after exploring through the internet and coming across notions which were not helpful, I assumed my entire life was well over. Living without the answers to the difficulties you’ve resolved all through the blog post is a crucial case, as well as those which could have badly damaged my career if I had not come across your web blog. Your personal talents and kindness in playing with all the stuff was helpful. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a step like this. It’s possible to at this point relish my future. Thanks for your time so much for the expert and results-oriented guide. I will not think twice to suggest your site to any person who would like recommendations on this topic.

 295. It is actually a nice and helpful piece of information. I am happy that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 296. Hi there, I discovered your website by the use of Google while searching for a comparable topic, your site got here up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 297. You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 298. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 299. I¡¦m not positive where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time finding out much more or working out more. Thank you for excellent info I used to be looking for this information for my mission.

 300. Great blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 301. Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 302. Real good info can be found on website. Even if happiness forgets you a little bit, never completely forget about it. by Donald Robert Perry Marquis.

 303. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a great web site.

 304. Your means of describing the whole thing in this paragraph is really good, every one be able to simply know it, Thanks a lot.

 305. Whoa! This blog looks just like my old one! It as on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 306. I am now not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend a while learning much more or understanding more. Thank you for wonderful info I was on the lookout for this information for my mission.

 307. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will definitely be back.

 308. I’а†ve read some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to create such a magnificent informative web site.

 309. Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I include a fragment of your post to my blog?

 310. Keep up the excellent piece of work, I read few content on this internet site and I believe that your web blog is really interesting and has bands of excellent info.

 311. Thanks for any other great post. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal means of writing? I ave a presentation next week, and I am at the look for such info.

 312. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 313. You have made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 314. You made some good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 315. I do trust all of the ideas you have presented on your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for novices. May just you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 316. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 317. AhwIsq This unique blog is really cool and also diverting. I have found helluva useful advices out of this amazing blog. I ad love to visit it every once in a while. Cheers!

 318. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 319. I not to mention my pals were found to be going through the good points found on the blog and then quickly developed an awful suspicion I had not thanked the blog owner for them. All the ladies became absolutely joyful to read through them and have in effect very much been enjoying these things. Appreciation for actually being well considerate as well as for obtaining certain terrific ideas most people are really eager to learn about. My personal honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 320. I and also my friends appeared to be checking the nice thoughts on your site and so all of the sudden I had an awful suspicion I never thanked the site owner for those tips. My boys happened to be consequently warmed to learn them and already have in actuality been making the most of these things. Thanks for simply being really kind and for pick out this sort of outstanding subject matter most people are really desperate to be aware of. My personal sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 321. This blog is no doubt cool and also informative. I have found a bunch of interesting stuff out of this blog. I ad love to visit it again and again. Thanks!